andra tjänster

Andra tjänster

 

Behöver ni någon som kan hjälpa er i missbruksfrågor, med nätverksmöte, coachning eller handledning. Ta kontakt och tala om vad ni behöver. Min kombination av kunskaper ger möjligheter till skräddarsydda lösningar.

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS