tjänster till företag

* Hur mycket förlorar ert företag varje dag, på grund av att anställda mår dåligt och inte finns på plats?

* Har du en eller flera medarbetare som har ett dolt missbruk, mår psykiskt dåligt eller är på väg in i väggen?

* Har er arbetsplats råd att inte göra något?

 

Gör något!

 

Personer som inte mår bra uträttar oftast mindre på sitt arbete. Det finns mängder av orsaker till varför vi inte mår bra. Det kan vara fysiska problem eller sjukdomar som sätter ner vår förmåga. Det kan också vara sociala eller psykiska påfrestningar som stör fokus på jobbet. Detta kostar mycket pengar för företagen och lidande för den som drabbas.

 

Gör något positivt!

 

Glädjen i att bli fri från sina problem delas med dom som hjälper till. Relationer fördjupas och empatin växer.

 

Innan det gått för långt!

 

Med professionell hjälp kan man minska de ekonomiska förlusterna och öka arbetsglädjen hos alla anställda. Dessutom hjälper man en medarbetare att få ett bättre liv.

Jag har lång erfarenhet av rehabilitering av missbruk och är diplomerad Coach. Jag kan erbjuda Livscoachning och terapisamtal med inriktning på Transaktionsanalys(TA), handledning i missbruksfrågor, stödsamtal och konfliktlösning.

Samtalen är under sekretess och dokumenteras ej om inte klienten själv vill det. Psykiskt illamående är ofta förknippat med skam och skuld. Om kunden önskar kan jag ge någon form av rapport om närvaro m.m. Vid behov och med samtycke från inblandade parter kan jag hålla i gruppsamtal.

 

Jag gör hembesök!

 

Jag kan komma hem till klienterna. En del personer känner skam över sina problem och då kan det kännas tryggt att få hjälp i sin hemmiljö. Den servicen erbjuder jag.

 

Har ni råd att låta bli?

 

Det är dyrt och besvärligt att ersätta medarbetare som är borta från jobbet. Konflikter och dålig stämning på jobbet är också kostsamt.

 

Medarbetare som mår bra höjer kvaliteten på arbetet

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS