Om mig

Människohjälpen

Lasse Nilsson

Vad får jag när jag anlitar Lasse Nilsson?

 

Du får en coach med fördjupad kunskap om missbruk och personlig utveckling. En terapeut som använder sig av bland annat TA(transaktionsanalys) och behärskar coachingtekniken.

 

Vad är missbruk?

 

Människor som har fastnat i något de inte kan styra över. Det kan vara många olika former av missbruk som alkohol, narkotika, shopping, sex, spel, mat, träning eller jobbmissbruk m.m.

 

Vem behöver din hjälp?

 

De som vill göra något åt sina problem och svårigheter. Vi arbetar då tillsammans för att hitta orsaker och lösningar.

Jag vänder mig även till företag där det finns behov av hjälp. Det kan även finnas behov av konflikthantering, hjälp och stöd vid utbrändhet och stressrelaterade besvär och mycket mer.

 

Hur ser din egen historia ut?

 

Jag började arbeta väldigt tidigt, redan som 15-åring, som rörläggarlärling. Sedan har det varit diverse arbete i många år, fram till 1989 då jag fick chansen att vara med och starta upp en ny verksamhet inom missbruksrehabilitering. Vi var först i Sverige med denna nya form av rehabilitering, som i stora drag går ut på konsulentstödd familjehemsplacering av vuxna missbrukare. Detta sköttes tidigare av Kriminalvården och Socialtjänsten, men hos oss var relationen mellan oss och klienterna mycket mer i fokus. Jag var med att utveckla denna modell fram till 2007 och den har nu spridit sig över hela landet och är en mycket framgångsrik metod.

Mitt stora intresse för psykologi gjorde att jag ville fördjupa och utveckla mina kunskaper jag fått genom åren, så jag gick en introduktionskurs i transaktionsanalys (TA). TA till skillnad från KBT-terapi går djupare och tar genom samtal reda på när och hur problemen uppstått. Min bakgrund inom missbrukarterapin gör att jag under samtalen snabbt kan snappa upp mer djupliggande problem. Det kan finnas övergrepp eller liknande i klientens bakgrund som många coacher inte är tränade att hantera, men som inte är något nytt för mig. Det finns inte mycket jag inte stött på under mina år som terapeut. Viktigt att nämna är att man inom TA talar om ”sociala och psykiska problem” snarare än ”psykisk sjukdom”. Du har ett eget ansvar att ta reda på och lösa problemen tillsammans med terapeuten, du är inte bara en patient.

 

Varför började du med coachning?

 

Jag ville vidare. Min långa erfarenhet av att hjälpa människor kombinerat med mitt ”vanliga” arbetsliv och intresset för psykologi ledde fram till detta. Jag utbildade mig till coach hos Coachstjärnan och är diplomerad coach sedan 2013.

 

Varför startade du Människohjälpen?

 

Jag ser att behovet är stort. Jag anser att mina många arbeten inom flera olika yrken och mitt genuina intresse för människor ger mig unika, nischade kunskaper som många människor kan ha stor nytta av.

 

Vem stöttar dig i detta?

 

Min mentor Roland Johansson har följt mig länge. Han var tidigare min lärare i TA-utbildningen och är nu min handledare och terapeut. Han är ett stort stöd och hjälp.

 

Har du några avslutande ord du vill förmedla?

 

Intresse för andra människor och många erfarenhet av rehabilitering har gett mig insikten att man genom att samarbeta kan nå mycket bra resultat i behandling av missbruksproblem och personliga svårigheter.

 

 

 

 

 

Jag heter Lasse Nilsson, född 1955, och har lång erfarenhet av både socialt arbete och andra verksamheter. Jag har arbetat i industrin, som hamnarbetare, på bygge och som rehabiliteringskonsulent i omkring 18 år. Konsulentarbetet omfattade information på behandlingshem och kriminalvårdsanstalter, handledning av familjehem, konfliktlösning i olika sociala situationer, stödsamtal, anskaffande av praktikplatser och bostäder, kontakt med och rapportering till placerande myndigheter, drogtester m.m.

Jag har genomgått introduktionskurser inom TA (Transaktionsanalys) och en tvåårig utbildning i TA. Jag har genom internutbildning fått utbildning i bland annat : motiverande intervju, HIV/AIDS problematik, våld, droginformation, drogtester. Jag har även gått en coachutbildning 2013.

Jag har gått i handledning i KBT och TA och går i egenterapi inom TA.

 

 

 

Referenser:

Fil dr Roland Johnsson leg psykolog leg psykoterapeut

Specialist i klinisk psykologi

Handledare i transaktionsanalys(TSTA)

Margareta Sundin. VD Akademi Coachstjärnan AB.

Lärare i Coaching och medlem i International Coach Federation(ICF)

 

Litteratur:

Att ta ansvar för sig själv. Roland Johnsson Thomas Ohlsson. ISBN91-46-12428-4

Transaktionsanalytisk psykoterapi. Thomas Ohlsson Annika Björk Roland Johnsson.

ISBN 91-44-35181-x

TA i missbruksarbete. Thomas Ohlsson. ISBN 91-628-4719-8

Coaching Vad varför hur. Susanne Gjerde ISBN 978-91-44-07577-8

Homo Psychicus. Av professor emeritus Alf Nilsson.ISBN 91-631-7795-1

Det omedvetna i nya perspektiv. Alf Nilsson.ISBN 978-91-7139-839-0

Det främmande, det kusliga och tankens brist. Alf Nilsson.ISBN 978-91-7139-874-1

Vägen till livet. A.S Makarenko.ISBN 91-7014-082-0

Att sätta gränser, ett villkor för lärande. Bengt Grandelius.ISBN 91-27-07831-0

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS